Stany Demarez
tuinaanleg vijvers verhardingen, terrassen en opritten

Nivelleringswerken

Vaak ligt de grond, vooral bij nieuwbouw, niet meteen klaar om een nieuwe tuin aan te leggen. Wij voeren zelf alle niveleringswerken uit. We regelen de aanvoer van aanvulgrond of teelaarde en maken de ondergrond los indien nodig.

Is uw tuin niet eenvoudig bereikbaar vanaf de weg? Geen probleem, wij kunnen ook werken op ingesloten plaatsen. Hiervoor zetten wij onze minigraver in die door uw huis naar achter kan.

De afvoer van vervuilde grond of steenpuin doen we uiteraard ook.

Niveauverschillen

Heeft u grote niveauverschillen? Dan kunnen wij beton keermuren (L-elementen) plaatsen om deze op te vangen. Eventueel werken we deze af met de nodige beplanting, zodat deze onzichtbaar weggewerkt zijn.

Rioleringswerken

We voorzien de afwatering en werken, indien nodig, met een gescheiden rioleringsstel, zoals veelal wettelijk verplicht.

Uitbreken oude terrassen, opritten en funderingen

Ligt er nog een oud terras of oprit? Geen enkel probleem. Wij breken dit zelf volledig uit en leggen de ondergrond klaar voor de nieuwe verharding of tuin. Alle restmaterialen worden afgevoerd en gerecycleerd.

Grondplaat gieten en funderingen voor poorten en afsluitingen

Alles wordt nauwkeurig volgens plan uitgemeten en uitgegraven. Eventuele bettonnetten worden geplaatst, waarna we zelf het stortbeton regelen.

Vijvers uitgraven

Wenst u een (zwem-)vijver aan te leggen. Wij graven deze nauwkeurig uit en voeren alle restaarde af.

Realisaties

tuinaanleg tuinaanleg tuinaanleg tuinaanleg tuinaanleg tuinaanleg tuinaanleg tuinaanleg
Benieuwd naar onze andere diensten? Hier vindt u een volledig overzicht.